Life Invest Control

Life Invest Control

Combineer kapitaalgarantie met berekend risico

Met Life Invest Control belegt u een deel van uw geld in een levensverzekering met kapitaalgarantie en een ander deel in een levensverzekering gekoppeld aan fondsen.

Vanaf 25 euro per maand

Denkt u dat heel veel geld nodig hebt om te kunnen beleggen? Dat is niet zo. Vanaf 25 euro per maand of met een startkapitaal van 2.500 euro kan u beginnen.

Kies de bescherming voor uw spaargeld

U beslist welke som u wil waarborgen gedurende 8 jaar. Om dat kapitaal te garanderen, wordt een deel van uw geld belegd in een tak 21-deel met vaste intrestvoet.

Wat is DVV Life Invest Control?

DVV Life Invest Control is een combinatie van 2 levensverzekeringen:

 • levensverzekering met gewaarborgde rentevoet: de tak 21-levensverzekering Life Invest Protect
 • levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen: de tak 23-levensverzekering Life Invest Dynamic

Beleg in 3 eenvoudige stappen

 1. U kiest het beschermingsniveau voor uw spaargeld op basis van het kapitaal dat u wil waarborgen gedurende 8 jaar (van 0 tot 100%van het nettokapitaal, dus na de 2% verzekeringstaks en de instapkosten).
 2. U bepaalt met uw DVV-consulent in functie van uw beleggersprofiel vervolgens welk bedrag u daarvoor moet beleggen via Life Invest Protect (tak 21).
 3. U kiest 1 of meerdere tak 23-beleggingsfondsen uit 12 fondsen via Life Invest Dynamic. Daarin belegt u het deel dat u niet hebt belegd in de tak 21, om zo een potentieel hoger rendement te bereiken.

Wat moet u weten over DVV Life Invest Control?

Met DVV Life Invest Control spreidt u de risico’s zoals u dat wil.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

 • Voor het deel dat u stort in Life Invest Protect (tak 21) bent u zeker dat uw kapitaal gegarandeerd is. De eerste 8 jaar van uw storting bent u ook zeker van een vaste rentevoet. Daarna wordt een nieuwe rentevoet vastgelegd.
 • Voor het deel in Life Invest Dynamic (tak 23) hangen de resultaten af van de prestaties van de beleggingsfondsen die u gekozen hebt.
 • Als u belegt via Life Invest Control doet u dat het best voor minimaal 8 jaar.
 • U kan flexibel bijstorten in de 2 delen van uw polis volgens uw beleggersprofiel.

Welke risico’s en nadelen zijn er?

 • U betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat u uw geld opneemt/afkoopt). Op het deel in tak 21 betaalt u roerende voorheffing als u het geld opneemt gedurende de eerste 8 jaar.
 • Voor het deel dat u belegt in tak 21, moet u weten dat dit product net zoals alle producten van tak 21 risico’s heeft. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.
 • Voor het deel dat u belegt in tak 23 kan de waarde van de fondsen schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Het financiële risico wordt volledig door u gedragen. In tegenstelling tot het deel in tak 21 zijn voor tak 23 het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Als u een contract tekent voor een levensverzekering duidt u een begunstigde aan. Die krijgt dan het geld als u zou overlijden.

Hoe haalt u flexibel geld uit uw levensverzekering?
U kan via de Active-formule maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks een deel van uw geld uit het tak 23-gedeelte opvragen.

Hoe stapt u gratis uit?
Op bepaalde momenten kan u een deel van het kapitaal gratis opvragen. Lees er meer over in het essentiële informatiedocument.

 

Beperkte instapkosten

Bij ons betaalt u maximaal 2,5% instapkosten per storting. Zo bent u zeker dat uw spaargeld kan renderen.

Mogelijke winstdeelname

Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk voor het tak21-deel. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen.

Gewaarborgd kapitaal

U hebt de touwtjes in handen en beslist zelf welk deel van uw kapitaal na 8 jaar gewaarborgd moet zijn. Dat is dan het tak 21-deel.

Fiscaal voordelig

Er wordt geen roerende voorheffing afgehouden op het tak 23-deel en na 8 jaar ook niet op het tak 21-deel.

Goed om te weten: