Lex.tra Particulier

rechtsbijstand

Aankopen bij webshops gedekt

Hebt u online schoenen gekocht, maar bleken ze beschadigd toen ze geleverd werden? Geen nood, we verdedigen uw belangen bij de meeste contractuele geschillen!

Alles voor uw schadevergoeding

Als u recht hebt op een schadevergoeding, proberen wij die voor u te bekomen, zelfs via de rechtbank. Als de ander niet kan betalen, vergoeden wij tot 12.500 euro.

Uw rechten verdedigd

Stel dat een voetganger beweert dat u hem hebt aangereden. Uw verzekering komt tussen, maar u moet de franchise betalen. Als u niet akkoord gaat, verdedigen wij u.

Waarvoor kan u een beroep doen op Lex.Tra Particulier?

Bij een ongeval of schadegeval in uw privéleven is het niet altijd even duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Gelukkig is er dan de rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier. Als een schadegeval in uw privéleven uitgroeit tot een probleem, dan verdedigen we uw belangen. Zelfs als u in fout bent. Als het moet tot in de rechtbank.

Wat dekt Lex.Tra Particulier?

Met Lex.Tra Particulier bent u in goede handen als het tot een geschil komt over een schadegeval in uw privéleven:

 • We informeren u over uw rechten.
 • We helpen om alle mogelijke oplossingen te onderzoeken.
 • We zetten alle stappen om het geschil op te lossen. Liefst door minnelijke schikking, desnoods tot in de rechtbank.
 • We bieden bijstand om uw dossier samen te stellen (bijvoorbeeld om bewijzen te verzamelen of getuigen te vinden).

Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed tot 75.000 euro, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz.

Zeer ruime waarborgen
Met Lex.Tra Particulier bieden we u rechtsbijstand met heel wat waarborgen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen kan u een beroep op ons doen:

 • Verbouwingen bij de buren zorgen voor scheuren in uw muur en de buren weigeren uw schade te betalen. Gelukkig helpen wij u dan om uw rechten te doen gelden (waarborg burgerlijk verhaal).
 • Een jogger glijdt uit omdat er sneeuw ligt voor uw deur en wil zijn kosten op u verhalen. Als u strafrechtelijk wordt vervolgd op basis van het gemeentelijk politiereglement nemen wij uw verdediging op ons (waarborg strafrechtelijk verweer).
 • De wasserij verprutst uw dure pak, het reisbureau beloofde u een kamer met zicht op zee terwijl u eigenlijk uitkeek op een blinde muur, uw internetbestelling kwam niet toe (terwijl u wel betaalde). DVV Verzekeringen doet er dan alles aan zodat u schadeloos gesteld wordt (dekking van contractuele geschillen).

Uitbreiding voor geschillen in het verkeer
Om de rechtsbijstand uit te breiden naar geschillen in het verkeer combineert u Lex.Tra Particulier met Lex.Tra Verkeer.

Ook voor uw toekomstige woning

Hebt u een conflict over een appartement waarin u binnen 3 maanden zou gaan wonen? Voor die geschillen komen we tussen tot 5.000 euro.

Conflicten met uw werkgever verzekerd

Voor geschillen in verband met uw arbeidsovereenkomst vergoedt Lex.Tra Particulier tot 7.500 euro.

Vrije keuze van advocaat

Als het tot een rechtszaak komt, kan u in alle vrijheid uw advocaat kiezen.

Geen franchise

Bij Lex.Tra Particulier hoeft u geen rekening te houden met een vrijstelling. We komen dus tussen van bij de eerste euro.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De meeste contractuele geschillen zijn gedekt tot 10.000 euro. Daarbij geldt een wachttijd van 3 maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste 3 maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als u daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
 • Als de tegenpartij onvermogend blijkt, vergoedt DVV Verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
 • Beroepsactiviteiten zijn niet gedekt, dus ook niet bij bijvoorbeeld commerciële huurcontracten. Ook beleggingen en erf- of familierecht zijn niet verzekerd.
 • Lex.Tra Particulier komt niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.

Goed om te weten

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Kom bij ons langs of bekijk hier: